Kalender

Nov
5
So
Punktspiel mB @ Stadtsporthalle Döbeln
Nov 5 um 12:00
1. Männer @ Stadtsporthalle Döbeln
Nov 5 um 14:00
Nov
11
Sa
Punktspiel gE @ Sachsenlandhalle Glauchau
Nov 11 um 14:00
Punktspiel gD @ Sporthalle Diesterwegschule Chemnitz
Nov 11 um 14:30
Punktspiel gE @ Sachsenlandhalle Glauchau
Nov 11 um 15:00
Nov
12
So
Punktspiel mB @ CPSV-Halle
Nov 12 um 12:00
2. Männer @ CPSV-Halle
Nov 12 um 14:00
1. Männer @ CPSV-Halle
Nov 12 um 16:00
Nov
18
Sa
Punktspiel mB @ SH Weißenborn-Schoeller
Nov 18 um 14:00
3. Männer @ Sporthalle der Technischen Universität Chemnitz
Nov 18 um 15:00